א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת


רמת סוכר בדם לאחר ארוחה Postprandial blood

glucose

רמת הסוכר בדם כשעתיים לאחר ארוחה. 1

רמה לא תקינה של סוכר בצום IFG Impaired fasting

glucose

מצב בו רמת הסוכר בדם הנמדדת לאחר 8 שעות או יותר של צום היא בטווח של   100-125 מ"ג/ד"ל. רמה זו גבוהה מהנורמה, אך עדיין אינה גבוהה דיה לאבחון הנבדק כסוכרתי. מצב זה נקרא גם טרום סוכרת, והלוקים בו מצויים בסיכון גבוה לפתח סוכרת מסוג 2. 1

רמה לא תקינה של סוכר לאחר העמסת סוכר IGT

Impaired glucose tolerance

מצב בו רמות הסוכר בדם כשעתיים לאחר בדיקת העמסת סוכר הן בטווח של mg/dl 199-140. . רמות אלו גבוהות מהנורמה, אך אינן גבוהות דיין לשם אבחון הנבדק כסוכרתי. מצב זה נקרא גם טרום סוכרת, והלוקים בו מצויים בסיכון גבוה לפתח סוכרת מסוג 2. 1

מקורות:

1. www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes