אבחון סוכרת

לרוב, ניתן באמצעות בדיקת דם פשוטה להעריך את הסיכון לסוכרת, זמן רב לפני שמופיעים תסמינים של המחלה. לכן מומלץ להיבדק באופן תקופתי בהתאם להמלצות הרופא. עם קבלת תוצאות הבדיקה יש לפנות לרופא המטפל על מנת שיעריך את הסיכון.

כל אחת מהתוצאות הבאות עלולה להעיד על קיומה של סוכרת:

 ערכים

בדיקה
 ערך גבוה או שווה ל- 6.5%
 HbA1c
רמות המוגלובין מסוכרר
 ערך גבוה או שווה ל- 126 מ"ג/ד"ל
 FPG  רמות סוכר בצום
(צום מוגדר כהעדר צריכה קלורית של 8 שעות לפחות)
 ערך גבוה או שווה ל-200 מ"ג/ד"ל
 רמות סוכר כשעתיים אחרי מבחן העמסת סוכר 
 ערך גבוה או שווה ל-200 מ"ג/ד"ל
 בדיקת סוכר אקראית


בהיעדר היפרגליקמיה חד משמעית יש לחזור על אחד מ-3 המדדים הראשונים לאישור האבחנה.