תנאי שימוש באתר

שמירה על פרטיות ואזהרות משפטיות

מבקר יקר, ההוראות שלהלן הינן ההוראות המשפטיות אשר יחולו על כל משתמש אינטרנט המבקר באתר זה. כל אימת שאתה נועץ באתר זה אתה מתחייב לכבד את ההוראות הבאות ללא הסתייגות. אנו ממליצים בפניך לעיין בהוראות אלה באופן סדיר, שכן עשויים לחול בהן שינויים מפעם לפעם, וללא הודעה מוקדמת.

אנו מבקשים להתריע, כי אתר זה, על תכניו והמידע המוצג בו, מיועדים למשתמשים תושבי ישראל בלבד ואין אנו ולא נהיה אחראים, באיזה אופן שהוא, כלפי משתמש כלשהו שאיננו תושב ישראל.

1.פרטיות

1.1  בעת שימושכם באתר נאסף עליכם מידע, וזאת בשלבים שונים של השימוש באתר (להלן – "המידע").
1.1.1  חלק מהמידע שנאסף מזהה אתכם באופן אישי, כלומר בשמכם ובכתובתם, זהו מידע שאתם מוסרים ביודעין (להלן – "מידע שנמסר ביודעין").  
1.1.2  חלק מהמידע אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיכם - זהו מידע סטטיסטי ומצטבר (להלן – "מידע סטטיסטי"). דוגמאות לסוג מידע שכזה הן: קישורים פרסומיים שהופיעו באתר ושאליהם גלשתם דרך האתר, העמודים בהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם, כתובת האינטרנט ( IP ) שממנה פניתם, ועוד.
1.1.3   Cookies  - קובץ Cookie הוא קובץ המוצב בדיסק הקשיח שלכם על ידי שרת דפי אינטרנט, ואינו גורם כל נזק. קובץ זה מאפשר איסוף מידע סטטיסטי של הרגלי המשתמש לשם הכרת העדפותיו וצרכיו, בין היתר להתאמה אישית של פרסומות וכיוב'. האתר עשוי להציב קבצי Cookie במחשבי המשתמשים. קבצים אלה ישמשו לצרכים סטטיסטיים באתר. השימוש בנתונים שיאספו על ידי קבצי Cookie יעשה אך ורק לצרכים שלשמם הוא נאסף. לתשומת ליבכם - רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים קבלת קבצי Cookie באופן אוטומטי, אך ניתן בדרך כלל לשנות את הגדרות הדפדפן כדי למנוע את קבלתם. אם תבחרו שלא לקבל קבצי Cookie , יתכן שלא תוכלו ליהנות באופן מלא מהתכונות של האתר ומשירותיו, ובהחלט יתכן שחלק מהיישומים באתר לא יפעלו כראוי במחשב שנחסם לקבלת Cookies.
1.1.4  האתר אוגר נתונים בדבר תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, כתובות IP של המשתמשים באתר, כתובת הדף המפנה וכן פרטים נוספים להם האתר עשוי להיזקק מעת לעת לצורך פעילותו. נתונים אלה הינם חלק מהמידע הסטטיסטי והוא משמש לצרכי ניהול המערכת, איזון העומס בשרת האתר ולהפקת דוחות ולאיתור פרטי משתמש במקרים חריגים. כתובות ה- IP אינן מקושרות לפרטים אישיים מזהים בשרתי האתר.

2. קניין רוחני

אתר זה נמצא בבעלותה של חברת סאנופי אוונטיס ישראל בע"מ, ומופעל על ידה (להלן - "סאנופי - אוונטיס"). סאנופי אוונטיס הינה חלק מקבוצת סאנופי העולמית (להלן "קבוצת סאנופי" ). כל החומרים והתכנים המוצגים באתר זה, לרבות סימני המסחר, הסמלילים ושמות המתחם ( domain ), אשר מתפרסמים באתר אינטרנט זה (להלן - ה"אתר"), מוגנים בדינים החלים והעוסקים בקניין רוחני, ונמצאים בבעלותה של קבוצת סאנופי או החברות הבנות שלה, לרבות סאנופי אוונטיס או כפופים להרשאת שימוש אשר הוענקה להן.
אין להעתיק, לשעתק, לשנות, לחזור ולפרסם, להעלות, לעוות, לשדר או להפיץ בדרך כלשהי חומר כלשהו שמקורו באתר, באופן מלא או חלקי, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של סאנופי - אוונטיס, מלבד לשימוש עיתונאי, ובתנאי שיכובדו זכויות הקניין הרוחני וכל הזכויות הקנייניות האחרות. ההעתקות המורשות היחידות הן לשימוש אישי, לא מסחרי.
בכל מקרה של העתקת חומר ו/או תוכן כלשהו מהאתר הינך מחויב לציין, כי זכויות היוצרים שייכות ושמורות לסאנופי אוונטיס והכול בתנאי, שכל שימוש מורשה בחומרים חזותיים, ככל שאלה מהווים חלק ממרכיבי האתר או נכללים בו, לא יגרום לכל עיוות, שינוי או עדכון, בכל דרך, של חומרים אלה.
קבוצת סאנופי ו/או איזו מחברות הבנות שלה, לרבות סאנופי אוונטיס, שומרות על הזכות לנקוט צעדים משפטיים נגד כל זיוף של זכויות הקניין הרוחני שלה.

3. אופי המידע  

בהתאם לעניין, יתפרסמו באתר חוות דעת מומחים בתחומים מסוימים בקשר עם התכנים של האתר, או תמציות ממאמרים שפורסמו בעיתונות. מידע זה מייצג אך ורק את חוות דעתם של המומחים או את עמדת העיתונים שמהם נלקחו הדברים, ועמדות אלה אינן בהכרח עמדותיה של סאנופי – אוונטיס ו/או איזו מהחברות בקבוצת סאנופי. קבוצת סאנופי אינה אחראית למידת הדיוק או השלמות של כל מידע או דעה אשר נכללו בחומרים אלה. עצה של מומחה מעין זו, משקפת רק את דעתו האישית של המומחה, ובשום מקרה אין לראות בה דעה של קבוצת סאנופי, או דבר מה המטיל אחריות על קבוצת סאנופי.
זאת ועוד, האתר מכיל מידע אשר עוסק בבריאות, בכושר, בתחום הרפואי, ובסוגים שונים של טיפולים רפואיים אשר מיועדים לשימוש בלעדי על ידי בני אדם. חומר זה מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו תחליף לייעוץ שעליך לקבל מהרופא או הרוקח שלך. אין להשתמש במידע אשר נכלל באתר זה על מנת לאבחן כל מחלה או בעיה גופנית או על מנת לרשום כל תכשיר רפואי אשר מוצג באתר זה או על מנת להשתמש בו. עליך להתייעץ תמיד עם הרופא שלך.

4.  קישורים לאתרים אחרים  

קבוצת סאנופי, לרבות סאנופי אוונטיס, אינה אחראית, בשום צורה ואופן, בנוגע לכל אתר של צד שלישי, שהגישה אליו התבצעה דרך אתר זה. אין לנו כל דרך לשלוט בתכנים אשר מופיעים באתרים של צדדים שלישיים, ואלה לחלוטין אינם תלויים בקבוצת סאנופי, וימשיכו להיות בלתי תלויים לחלוטין בקבוצת סאנופי. זאת ועוד, מעצם קיומו של קישור בין האתר לאתר של צד שלישי לא משתמע, בכל דרך, כי קבוצת סאנופי - אוונטיס מאשרת באיזושהי דרך את התכנים של אותו אתר, או, למעלה מכך, את השימוש שייעשה באותו תוכן. באתרים חיצוניים עשויים להופיע קישורים כלשהם, אשר מובילים אל האתר. אין להתקין קישורים כאלה ללא הסכמה מפורשת מראש של סאנופי - אוונטיס. בכל מקרה, סאנופי - אוונטיס אינה אחראית, בכל דרך, לאי זמינותם של אתרים חיצוניים כאלה, וסאנופי - אוונטיס אינה סוקרת, שולטת, מאשרת או אחראית לכל תוכן, דבר פרסום, מוצרים או חומרים אחרים אשר זמינים או נגישים באתרים אלה.
זאת ועוד, עליך מוטלת האחריות לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנחוצים על מנת למנוע את הדבקת האתר, לרבות, בין השאר, בווירוסים, סוסים טרויאנים או תוכנות טפילויות אחרות, אחד או יותר.

 5.  הגבלות על האחריות

סאנופי - אוונטיס עושה כל מאמץ על מנת להבטיח, כמיטב יכולתה, את מידת הדיוק והעדכניות של המידע אשר מוצג באתר, והחברה שומרת על זכותה לשנות את התוכן של מידע זה בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. על אף האמור לעיל, סאנופי - אוונטיס אינה יכולה לערוב באופן מלא למידת הדיוק, הפרטניות, לתכיפות העדכון של המידע אשר מועמד לרשותך. בשל כך, ובכפוף לחריג של נזק ישיר אשר נגרם כתוצאה מהתנהגות בלתי נאותה מרצון או רשלנות רבתי של סאנופי - אוונטיס, אין לראות בסאנופי - אוונטיס אחראית ל:
  • כל מידע לא מדויק, אי דיוק או השמטה, בכל הנוגע למידע אשר מתפרסם באתר;
  • כל נזק אשר ייגרם עקב פלישה בדרכי מרמה על ידי צד שלישי אשר יגרום לשינוי במידע או בחומרים אשר מוצגים באתר;
  • כל נזק, ישיר או עקיף, ללא קשר לסיבתו, מקורו, אופיו או תוצאותיו, אשר נגרם כתוצאה מ-( i ) גישה או חוסר יכולת לגשת לאתר, ( ii ) שימוש באתר, לרבות כל נזק או וירוס אשר עלול לפגוע במערכת המחשב שלך או בכל מוצר אחר.
החומרים והתכנים באתר נמסרים "כמות שהם", ללא אחריות מכל סוג, במפורש או מכללא. סאנופי - אוונטיס אינה מציעה כל אחריות מפורשת, או מכללא, בנוגע לאיכות המסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת.

6. זמינות אתר האינטרנט

בעצם שימושך באתר אתה מאשר, כי: ( i ) אין אפשרות טכנית להעמיד את האתר לרשותך כשהוא חופשי מפגמים וכי סאנופי - אוונטיס אינה יכולה ליטול על עצמה כל אחריות לכך, ( ii ) כי הפגמים עלולים לגרום לאי זמינות זמנית של האתר, ו - ( iii ) על פעולת האתר עלולים להשפיע לרעה תנאים וביצועים חיצוניים, אשר אינם מצויים בשליטתה של סאנופי - אוונטיס, כגון, לדוגמה, חיבורי תקשורת ותקשוב בין סאנופי - אוונטיס לבינך, ובין סאנופי - אוונטיס לבין מערכות ורשתות אחרות.
מובהר, כי סאנופי - אוונטיס ו/או הספקים שלה עשויים, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, לשנות או להפסיק, את פעולת האתר, כולו או מקצתו, על מנת לבצע עבודות תחזוקה ו/או על מנת לבצע שינויים ו/או שיפורים באתר. סאנופי - אוונטיס לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה או הפרעה בפעולת האתר.

7. מידע על המוצרים

המידע אשר נכלל ומוצג באתר עשוי לכלול אזכורים, ישירים או עקיפים, למוצרים, תוכניות ושירותים של קבוצת סאנופי, אשר אינם מוצעים או זמינים במדינות או אזורים מסוימים, או אשר עשויים להיות מוצעים תחת סימני מסחר אחרים, ואשר עשויים להיות כפופים לרגולציה ותנאי שימוש שונים בהתאם למדינה. מאזכורים אלה לא נובעת כל כוונה של קבוצת סאנופי למכור מוצרים, תוכניות או שירותים אלה במדינתך. אנא היוועץ בבחברת סאנופי - אוונטיס ישראל בע"מ ביחס לכל מידע על מוצר, תוכניות ושירותים, הזמינים במדינה שלך.

8. מסגרת חוקית  

על האתר ועל התכנים שלו חלים חוקי מדינת ישראל בלבד. כל תביעה משפטית אפשרית בקשר לאתר זה ולתכנים שלו תתנהל בפני בתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

9. קרדיטים:

Stockbyte / Getty Images
Marc Romanelli / The Image Bank / Getty Images
Csondy / iStockphoto
Matphoto / iStockphoto
Ridofranz / iStockphoto
Ciseren korkut / iStockphoto
Agnieszka Kirinicjanow / iStockphoto