מהי טרום סוכרת (פרה-סוכרת)?

טרום סוכרת מוגדרת כמצבים בהם רמות הסוכר בגוף נמצאות בטווח שבין מצב תקין למצב לא תקין (מצב ביניים). הסיכון להתפתחות סוכרת בקרב אנשים עם ערכי סוכר בטווח של טרום סוכרת, גבוה פי 6 בהשוואה לאנשים עם ערכי סוכר תקינים. כ-10%-3% מהאנשים עם טרום סוכרת עשויים להתקדם בתוך כשנה לערכי סוכר המתאימים לאבחנה של סוכרת מסוג 2

Impaired Fasting Glucose  IFG מצב טרום סוכרתי בו ערכי הסוכר בדם לאחר לפחות 8 שעות צום יימצאו בטווח 100-125 מ"ג/ד"ל.

Impaired Glucose Tolerance  IGT מצב טרום סוכרתי בו ערכי הסוכר בדם כשעתיים לאחר העמסת סוכר יימצאו בטווח של כ-140-199 מ"ג/ד"ל.

לסיכום: מצב של טרום סוכרת הינו מצב מקדים לסוכרת וברוב המקרים הינו הפיך. התערבות מתאימה, בעיקר בהרגלי אורח החיים, עשויה למנוע את התפתחות הסוכרת, על סיבוכיה השונים. (במקרים עמידים בהם התערבות לשינוי אורח החיים אינה מצליחה, יש לפנות לרופא המטפל על מנת שיעריך את המצב).