מהי סוכרת?

מהי סוכרת?


סוכרת (Diabetes) היא קבוצה מגוונת של מחלות שהמשותף להן הוא היפרגליקמיה, שפירושה רמות גבוהות של סוכר בדם. אינסולין הוא הורמון המסייע, בין היתר, לשלוט על רמות "חומרי המזון" בדם ביניהם הסוכר. האינסולין מסייע בהכנסת הסוכר מזרם הדם לתאי הגוף לצורך הפקת אנרגיה. סוכרת נוצרת כתוצאה מהפרעה בהפרשת האינסולין, הפרעה בפעילות האינסולין, עמידות לאינסולין או כתוצאה של שלושת המקרים. הבעיה העיקרית בסוכרת הינה כמות לא מספקת של אינסולין יחסית לדרישת הגוף לאינסולין.

עד כמה הסוכרת נפוצה?


שיעור הסוכרת נמצא במגמת עלייה עקבית, ברחבי העולם ובישראל. ארגון הבריאות העולמי הכריז על הסוכרת כעל מגפת המאה ה-21. לפי הערכות, ברחבי העולם חיים כיום כ-463 מיליון סוכרתיים, ומספרם יעלה ל-700 מיליון איש עד 2045 (ראה מקור דוח IDF) כשקצב הגידול הגבוה ביותר צפוי להתרחש דווקא במדינות המתפתחות. הסיבות העיקריות לעלייה בשכיחותה של הסוכרת הן השמנה, מיעוט בפעילות גופנית והזדקנות האוכלוסיה.

כמחצית מהסוכרתיים כלל לא מאובחנים ואינם מודעים למצבם הבריאותי. בישראל ההימצאות של סוכרת בקרב בני גיל 18 ומעלה הינו כ-9.71%, כאשר שכיחות המחלה עולה עם הגיל. על-פי הערכות משרד הבריאות, עד לשנת 2030 צפוי מספר הסוכרתיים בישראל לגדול פי שניים ואף פי שלושה. בהתאם להערכות אלה, עד שנת 2030 יהיו בישראל כ- 1,200,000 חולי סוכרת, שיהוו כ-12.5% מהאוכלוסייה.